ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญญา ยูนิฟอร์ม จดทะเบียนเว็บไซต์ www.boonya.co.th ด้วยการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า “บุญญา”